Työtehoa organisaatioon

IT- ja konsultointipalvelu Validi tarjoaa yksilöityjä ratkaisuja tietotekniikan tehokkaampaan käyttöön.

Yleisiä kehityskohteita

Ohjelmien käyttö

Työaikaa käytetään usein tehottomasti tietokoneiden ja ohjelmistojen parissa. Ylimääräistä aikaa voivat viedä sähköposti, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta tai toimialakohtaiset sovellukset. Hitaat työnkulut koskevat yleensä kaikkia alaisista johtoportaaseen.

Viestintä

Suuremmilla organisaatioilla on lähes aina haasteita viestinnän kanssa. Tieto kulkee hitaasti eikä saavuta kaikkia. Turha tieto tukkii sähköpostilaatikon tai nettisivut ovat sekavat. Tietotekniikka auttaa viestintää, mutta luo myös uusia ongelmia, kuten informaatioähkyä.

Jokainen organisaatio on yksilöllinen, joten viestintään ei ole yhtä kaikille sopivaa ratkaisua. Viestintästrategian kehittäminen ja toteuttaminen vaatii aikaa ja panostusta. Tässä kehitystyössä on tärkeää ymmärtää tietotekniikan ja käytänteiden rooli sekä tietää saatavilla olevista työkaluista.

Tiedonkäsittelyn automatisointi

Tiedon käsittelyyn liittyviä rutiinitehtäviä hoidetaan usein ihmisten toimesta. Tämä on virhealtista, aikaa vievää ja puuduttavaa. Näitä tehtäviä on mahdollista automatisoida tietotekniikan avulla. Näin aikaa jää keskeisempiin ja luovuutta vaativiin tehtäviin.

Kohti ratkaisua

IT- ja konsultointipalvelu Validi kartoittaa tietotekniikkaan liittyviä kehitysmahdollisuuksia organisaatiossasi. Työskentelyä kehitetään paremmilla käytänteillä, koulutuksella tai pienillä apuohjelmilla. Tarvittaessa ratkaisuja haetaan suuremmilla ohjelmistoratkaisuilla kuten intranetillä, tiedostohallinnalla tai verkkosovelluksilla.

Ota yhteyttä!

Ystävällisin terveisin,
Juho Viitasalo,
yksityinen konsultti

Yhteystiedot:
IT- ja konsultointipalvelu Validi
Haapaniementie 8 D27
70100 Kuopio

Puh. 040 7181244

Asiakkaita